Odesílání zálohy z programu VIS

Odesílání zálohy slouží pro předání zálohy dat z programů VIS pracovníkům firmy v případě problémů. Záloha dat se posílá v komprimované podobě prostřednictvím internetu. Z toho plynou nutné podmínky pro využití této služby:

Posílání zálohy po internetu není vhodné v případě, že záloha je příliš objemná. V takovém případě by odeslání zálohy trvalo dlouho a při delším přenosu vždy hrozí nebezpečí jeho přerušení. V praxi je vhodné posílat zálohy do maximální velikosti cca. 5 MB (megabajtů). Větší zálohy je vhodnější poslat na disketách normální poštou.
Postup se skládá ze tří fází:

 1. nastavení pro posílání zálohy - provádí se pouze jednou na začátku
 2. samotné poslání zálohy - provádí se při každém posílání zálohy
 3. zpětný příjem opravené zálohy - provádí se pouze v případě, že jsou data ve firmě VIS opravena a je nutné je přenést zpět do programu

Nastavení pro posílání zálohy

Nastavení pro posílání zálohy spočívá v nastavení zálohování v programu VIS tak, aby vytvořená záloha byla v potřebném tvaru. Toto nastavení je nutné provést pouze jednou pro každý program, jehož záloha se má posílat. Dále uvedeným postupem se vytvoří nová varianta zálohování, která zálohuje do adresáře na pevný disk v komprimované podobě.
Místo uvedeného postupu je možné z internetu stáhnout doplněk programu, který nastavení pro posílání zálohy provede sám. Doplněk je umístěn na stránkách firmy VIS na web.visplzen.cz.

Postup:

 1. spustit program VIS, ze kterého se bude posílat záloha
 2. spustit zálohovací program (v hlavním menu ve sloupci Servis zvolit Záloha a obnova dat)
 3. vybrat nepoužitou variantu zálohování (variantu, která nemá vyplněný popis)
 4. v menu Akce zvolit Změnu konfigurace
 5. zvolit Druh zálohování, zadat text zobrazovaný v seznamu variant (např. Záloha pro posílání zálohy)
 6. zvolit Cíl zálohování, zadat disk pro zálohování (musí být pevný disk, např. C:), zadat typ disku Pevný disk, zadat adresář pro zálohování (např.\POSILANI)
 7. zvolit Způsob komprese 1. interní
 8. zvolit Uložení změněné konfigurace
 9. ukončit zálohovací program

Poslání zálohy

Poslání zálohy spočívá ve vytvoření této zálohy a jejím poslání pomocí speciální internetové stránky.

Postup:

 1. spustit program VIS, ze kterého se bude posílat záloha
 2. spustit zálohovací program (v hlavním menu ve sloupci Servis zvolit Záloha a obnova dat)
 3. vybrat variantu zálohování pro poslání zálohy (musí být vytvořena podle předchozí kapitoly návodu)
 4. provést zálohování
 5. připojit se k internetu, přejděte na stránku firmy VIS web.visplzen.cz
 6. v menu na levé straně zvolit volbu SW podpora a dále volbu Zaslání zálohy dat
 7. vyplnit formulář - zákaznické číslo (přiděleno firmou VIS, je tištěno na obálky zasílaných písemností), e-mailová adresa (pokud existuje), zpráva příjemci (popis problému), název a verze programu (vybrat z rozbalovacího seznamu), kódování diakritiky v datech (pokud je jiné než Latin2)
 8. do Specifikace souboru zadat název souboru se zálohou včetně cesty; posílá se vždy jen soubor se jménem "1" (např. C:\POSILANI\1); soubor je možné také vybrat pomocí tlačítka Procházet
 9. zvolit tlačítko Odeslání souboru

Zpětný příjem opravené zálohy

Pozor! Při načtení opravené zálohy jsou přepsány všechny údaje v programu! Proto mezi odesláním zálohy do firmy VIS a přijetím její opravené verze není možné dělat v programu jakékoliv změny!

Před načtením opravené zálohy do programu je doporučeno udělat pro jistotu zálohu aktuálního stavu dat.

Opravená záloha přijde nazpět elektronickou poštou jako příloha dopisu. Záloha je zkomprimovaná v samorozbalovacím souboru (spustitelný soubor s příponou EXE). Tento soubor je nutné rozbalit a zálohu pak obnovit do programu.

Postup

 1. spustit program pro elektronickou poštu a otevřít zprávu (např. pro program Outlook Express: přejít do složky Doručená pošta, vyhledat v seznamu zprávu a pomocí Enter ji otevřít)
 2. spustit soubor přiložený ke zprávě (např. pro program Outlook Express: zaťukat 2x na ikonu přiloženého souboru, vybrat Otevřít a na upozornění na zabezpečení odpovědět Ano)
 3. program nabídne rozbalení do adresáře C:\POSILANI (což by měl být adresář, odkud byla poslána původní záloha); pokud tento adresář nevyhovuje, je možné zadat jiný
 4. po potvrzení adresáře se program rozbalí
 5. spustit program VIS
 6. spustit zálohovací program (v hlavním menu ve sloupci Servis zvolit Záloha a obnova dat)
 7. vybrat variantu zálohování pro poslání zálohy
 8. provést obnovení dat
 9. pokud bude obnovení hlásit neexistující adresář, tak stačí zvolit volbu Přeskočit soubor

Pokud program pro elektronickou poštu neumožňuje přímé spuštění souboru s přílohou nebo pokud tomuto přímému spuštění nedůvěřujete, je možné přiložený soubor nejprve uložit na disk do libovolného adresáře a teprve odtud jej spustit (v příkazovém řádku nebo z průzkumníka Windows).

Nestandardní posílání zálohy

Výše uvedený postup pro posílání zálohy je vhodné použít vždy, pokud je to možné. Zpracování takto poslané zálohy je do určité míry zautomatizované, což zrychlí případné vyřešení problému. V některých případech ale není možné standardní postup použít.

Pokud jde o starší program VIS, který neumožňuje kompresi zálohy

doporučeno je nainstalovat doplněk z web.visplzen.cz
jinak je možné vytvořit zálohu bez komprese, její soubory zkomprimovat libovolným často používaným komprimačním programem (ARJ, ZIP, RAR apod.) a výsledný soubor poslat standardním postupem

Pokud je internet k dispozici na jiném počítači

je možné provést standardní postup, pouze mezi body 4. a 5. je nutné přenést soubor se zálohou (pomocí diskety apod.) na počítač s internetem; zálohu je možné dělat přímo na diskety, pouze je třeba dávat pozor v případě, že je disket se zálohou několik (viz dále)

Pokud není k dispozici plnohodnotné připojení na internet, ale jen elektronická pošta

je možné soubor se zálohou poslat jako přílohu pošty na elektronickou adresu VIS pro posílání záloh zaloha@visplzen.cz ; do textu zprávy je nutné uvést údaje, které se normálně v bodu 7. vyplňují do formuláře

Pokud se záloha vytváří na větší počet disket

je nutné poslat soubor zálohy z každé diskety samostatně (tj. postup pro posílání se použije na každou disketu zvlášť)